Ofsajd alebo postavenie (hráča) mimo hry je v športe v bránkových hrách prerušenie hry rozhodcom, keď vznikne nedovolené postavenie hráča voči lopte či puku, voči určitej zóne ihriska alebo postaveniu ostatných hráčov na ihrisku.

Ofsajd vo futbale

upraviť

Vo futbale sa rozlišuje medzi postavením mimo hry (ofsajdovým postavením) a hráčom mimo hry (ofsajdom):

Hráč mimo hry je definovaný podľa pravidla XI nasledovne:[1]
1. Hráč je v postavení mimo hry, ak je bližšie k súperovej bránkovej čiare ako lopta, s výnimkou:

  • ak je na vlastnej polovici hracej plochy alebo
  • ak nie je bližšie k súperovej bránkovej čiare ako najmenej dvaja hráči súperovho družstva.

2. Hráča, ktorý je v postavení mimo hry, považuje rozhodca za hráča mimo hry, ak v okamihu, keď sa niektorý z jeho spoluhráčov dotkne lopty alebo ju zahrá, podľa názoru rozhodcu:

  • ovplyvňuje hru,
  • ovplyvňuje súpera,
  • pokúša sa z toho postavenia získať výhodu.

3. Rozhodca nepokladá hráča za hráča mimo hry:

4. Ak rozhodca pokladá hráča za hráča mimo hry, nariadi nepriamy voľný kop, ktorý vykoná hráč súperovho družstva z miesta, kde bolo pravidlo porušené. Ak hráč poruší pravidlo v súperovom bránkovom území, voľný kop sa vykoná z ktoréhokoľvek miesta vo vnútri bránkového územia.

Referencie

upraviť

Iné projekty

upraviť
  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Ofsajd
  •   Wikislovník ponúka heslo ofsajd