Oktant (astronómia)

Oktant je merací a navigačný prístroj vyvinutý z triquetra nahradením druhého ramena osminovým výsekom kružnice. Je veľmi podobný sextantu, ibaže sextant má šestinový výsek kružnice. Oktant skonštruoval Angličan John Hadley roku 1731.

Oktant

Iné projekty upraviť