Olešnianka je potok na Kysuciach, na území okresu Čadca.[1] Je to ľavostranný prítok Kysuce, meria 10,8 km a je tokom IV. rádu.

Olešnianka
potok
Zdrojnica Uhorská, Moravsko-sliezske Beskydy
Ústie Kysuca, Olešná
Dĺžka 10,8 km
Povodie Kysuca
Rád toku IV.
Hydrologické poradie 4-21-06-037
Číslo recipienta 4-21-06-5865
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Prameň upraviť

Pramení v Moravsko-sliezskych Beskydách na severovýchodnom svahu Uhorskej (1 028,6 m n. m.) v nadmorskej výške približne 940 m n. m., v blízkosti štátnej hranice s Českom.

Opis toku upraviť

V pramennej oblasti tečie najprv na juh, následne sa stáča a pokračuje juhovýchodným smerom cez osadu Hrubý Buk, po pribratí Čierneho potoka pri osade Bazgerka sa prechodne stáča viac na juhojuhovýchod. Medzi osadami Jelitov a Kožákovci tečie severojužným smerom a sprava priberá Chotárny potok. Od osady Kožákovci už tečie k ústiu na juhovýchod, pričom sa z pravej strany oddeľuje vedľajšie rameno tečúce cez intravilán obce Olešná, spoločne podtekajú železničnú trať Čadca – Makov a tesne pred ústím do Kysuce sa opätovne spájajú.[2]

Geomorfologické celky upraviť

Prítoky upraviť

 • Pravostranné: dva krátke prítoky z východných svahov Uhorskej, prítok zo severného svahu Hlineného (874,9 m n. m.), prítok prameniaci južne od osady Pantokovci, prítok z juhovýchodného svahu Hlineného, prítok z osady Badžgonovci, prítok prameniaci južne od osady Viglaška, Chotárny potok (471,7 m n. m.), prítok z východného svahu Grúňa (704 m n. m.)
 • Ľavostranné: prítok z osady Červencovci, Čierny potok, prítok z lokality Potok a prítok z oblasti Murgašskej

Ústie upraviť

Do Kysuce sa vlieva medzi obcami Olešná a Staškov v nadmorskej výške cca 442 m n. m.

Obce upraviť

 • obec Olešná a jej osady (v smere toku):
  • Zajacovci
  • Jarošovci
  • Hrubý Buk
  • Maslovenka
  • Bazgerka
  • Jelitov
  • Polgrúň
  • Kožákovci
  • ústredie obce

Referencie upraviť

 1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2022-03-13]. Dostupné online.
 2. Mapový portál HIKING.SK [online]. Denník N, [cit. 2022-03-13]. Dostupné online.
 3. KOČICKÝ, Dušan; IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska [online]. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011, [cit. 2023-09-29]. Dostupné online.