Oligarchia

oligarhija

Oligarchia (po gr. Ὀλιγαρχία) je vláda úzkej skupiny (najbohatších) osôb v štáte.[1][2][3]

Pôvodný význam pojmu pochádza zo starovekého Grécka, kde predstavoval formu vlády, pri ktorej bola pri moci najbohatšia skupina občanov v mestskom štáte.[3]

V súčasnosti je oligarchia chápaná ako skupiny najbohatších a preto najvplyvnejších osôb v štáte. Moc oligarchov nemusí byť vždy zjavná, môžu konať aj z pozadia.[1]

Referencie

upraviť
  1. a b oligarchie. In: Velký sociologický slovník I A – O. Vyd. 1. Praha : Karolinum, 1996. 747 s. ISBN 80-7184-164-1. S. 714.
  2. oligarchia. In: KICZKO, Ladislav, et al. Slovník spoločenských vied. 1. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1997. 303 s. ISBN 978-80-08-02592-8. S. 173.
  3. a b oligarchie. In: ŽALOUDEK, Karel; HULICIUS, Eduard, ed. Encyklopedie politiky. 3. přeprac. a aktualiz. vyd. Praha : Libri, 2004. 575 s. ISBN 80-7277-209-0. S. 319.