Olovená beloba

chemická zlúčenina

Olovená beloba je biely pigment používaný v maliarstve.

Predáva sa pod rôznymi obchodnými názvami, často znehodnotená prímesou lacnejších bielych pigmentov, napr. barytovou belobou.

Čisté pigmenty

  • kremžská beloba
  • komorová beloba

Znečistené pigmenty

  • holandská beloba
  • benátska beloba

ZloženieUpraviť

Je to zmes uhličitanu olovnatého (PbCO3) a hydroxidu olovnatého (Pb(OH)2), často s prímesou síranu olovnatého (PbSO4).

VlastnostiUpraviť

Predáva sa v podobe ťažkého bieleho prášku. Jeho najväčšou výhodou je veľká krycia mohutnosť a rýchle schnutie s olejom. Medzi hlavné nevýhody patria