Sírovodík

chemická zlúčenina

Sírovodík alebo sulfán (monosulfán) (H2S) je plynná látka bez farby s charakteristickým zápachom po skazených vajciach a odpornou chuťou. Veľmi dobre sa rozpúšťa vo vode z ktorej sa tiež ľahko uvoľňuje. Je prudko jedovatý pôsobí na nervovú sústavu a pri vyšších koncentráciách spôsobuje náhle zastavenie dýchania (jeho jedovatosť je porovnateľná s HCN). Za zmienku stojí aj skutočnosť, že v koncentrácii 4,6 až 46 percent vytvára so vzduchom výbušné zmesi.

Sírovodík
Sírovodík
Sírovodík
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec H2S
Synonymá Sulfán, Kyselina Sírovodíková, Kyselina Sulfánová
Vzhľad Bezfarebný plyn
Fyzikálne vlastnosti
Molárna hmotnosť 34,08 g/mol
Teplota topenia -82 °C (−116 °F, 191 K)
Teplota varu −60 °C (−76 °F, 213 K)
Hustota 1,363 g/dm3
Rozpustnosť 4 g/dm3 (Vo vode pri teplote 20 °C)
Teplota vzplanutia −82,4 °C (−116,3 °F; 190,8 K)
Teplota vznietenia 232 °C (450 °F, 505 K)
Medze výbušnosti 4,6–46%
Bezpečnosť
Globálny harmonizovaný systém
klasifikácie a označovania chemikálií
Hrozby
02 - horľavá látka06 - toxická látka07 - dráždivá látka09 - látka nebezpečná pre životné prostredie
Vety H H?
Vety EUH EUH?
Vety P P?
Európska klasifikácia látok
Hrozby
Veľmi jedovatá látka Mimoriadne horľavá látka Nebezpečná pre životné prostredie
Veľmi
jedovatá

(T+)
Mimoriadne
horľavá
(F+)
Nebezpečná pre
životné prostredie
(N)
Vety R R12, R26, R50
Vety S S1/2, S9, S16, S36, S38, S45, S61
NFPA 704
NFPA 704.svg
4
4
0
Ďalšie informácie
Číslo CAS 7783-06-4
Číslo UN 1053
EINECS číslo 231-977-3
Číslo RTECS MX1225000
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.
Štruktúrny vzorec

Iné projektyUpraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Sírovodík