Sulfán

chemická zlúčenina
(Presmerované z Sírovodík)

Sulfán[1] (H2S) alebo zastarale sírovodík je plynná látka bez farby s charakteristickým zápachom po skazených vajciach a odpornou chuťou.[2] Je to horľavá jedovatá žieravina.[2] Veľmi dobre sa rozpúšťa vo vode, z ktorej sa tiež ľahko uvoľňuje. Je prudko jedovatý, pôsobí na nervovú sústavu[chýba zdroj] a pri vyšších koncentráciách spôsobuje náhle zastavenie dýchania (jeho jedovatosť je porovnateľná s HCN).[3] V koncentrácii 4,6 až 46 percent vytvára so vzduchom výbušné zmesi.[chýba zdroj]

Sulfán
Sulfán
Sulfán
Sulfán
Sulfán
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec H2S
Synonymá Monosulfán, sírovodík (zastarale), kyselina sírovodíková, kyselina sulfánová
Vzhľad Bezfarebný plyn
Fyzikálne vlastnosti
Molárna hmotnosť 34,08 g/mol
Teplota topenia -82 °C (−116 °F, 191 K)
Teplota varu −60 °C (−76 °F, 213 K)
Hustota 1,363 g/dm3
Rozpustnosť 4 g/dm3 (Vo vode pri teplote 20 °C)
Teplota vzplanutia −82,4 °C (−116,3 °F; 190,8 K)
Teplota vznietenia 232 °C (450 °F, 505 K)
Medze výbušnosti 4,6–46%
Bezpečnosť
Globálny harmonizovaný systém
klasifikácie a označovania chemikálií
Hrozby
02 - horľavá látka06 - toxická látka07 - dráždivá látka09 - látka nebezpečná pre životné prostredie
Európska klasifikácia látok
Hrozby
Veľmi jedovatá látka Mimoriadne horľavá látka Nebezpečná pre životné prostredie
Veľmi
jedovatá

(T+)
Mimoriadne
horľavá
(F+)
Nebezpečná pre
životné prostredie
(N)
Vety R R12, R26, R50
Vety S S1/2, S9, S16, S36, S38, S45, S61
NFPA 704
4
4
0
Ďalšie informácie
Číslo CAS 7783-06-4
Číslo UN 1053
EINECS číslo 231-977-3
Číslo RTECS MX1225000
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.
Štruktúrny vzorec

Referencie

upraviť
  1. KRIVOSUDSKÝ, Lukáš; GALAMBOŠ, Michal; LEVICKÁ, Jana. STRUČNÝ SPRIEVODCA NÁZVOSLOVÍM ANORGANICKEJ CHÉMIE [online]. Vydavateľstvo UK, 2021, [cit. 2022-07-24]. Dostupné online.
  2. a b GREENWOOD; EARNSHAW, Alan. Chemistry of the Elements. 2. vyd. [s.l.] : Butterworth-Heinemann, 1997. ISBN 978-0-08-037941-8.
  3. Hydrogen Sulfide - Hazards | Occupational Safety and Health Administration [online]. www.osha.gov, [cit. 2022-07-20]. Dostupné online.

Iné projekty

upraviť
  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Sulfán