Register toxických účinkov chemických látok

Register toxických účinkov chemických látok (anglicky Registry of Toxic Effects of Chemical Substances, RTECS) je databáza toxikologických informácií zostavených z voľne dostupnej vedeckej literatúry bez odkazu na platnosť alebo užitočnosť publikovaných štúdií. Do roku 2001 bola databáza spravovaná americkou organizáciou NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health, slov. Národný ústav pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci) ako verejne dostupná publikácia. Teraz ju spravuje súkromná spoločnosť Symyx Technologies a je dostupná len za poplatok.

Výstražný symbol pre toxické látky

Obsah upraviť

Databáza obsahuje šesť typov toxikologických informácií:

  1. primárne podráždenie
  2. mutagénne účinky
  3. reprodukčné účinky
  4. karcinogénne účinky
  5. akútna toxicita
  6. toxicita viacnásobných dávok

V databáze sa spomínajú ako špecifické číselné hodnoty, ako napríklad LD50, LC50, TDLo alebo TCLo, tak aj študované organizmy a spôsob podávania látky. Pre všetky dáta sú uvedené bibliografické zdroje. Štúdie pritom nie sú nijako hodnotené.

História upraviť

Databáza RTECS bola aktivitou schválenou americkým Kongresom, zakotvenou v Sekcii 20(a)(6) zákona Occupational Safety and Health Act z roku 1970 (PL 91-596). Pôvodné vydanie, známe ako Zoznam toxických látok (Toxic Substances List), bolo publikované 28. júna 1971 a obsahovalo toxikologické dáta o približne 5 000 chemikáliách. Názov bol neskôr zmenený na dnešný Register toxických účinkov chemických látok (Registry of Toxic Effects of Chemical Substances). V januári 2001 databáza obsahovala 152 970 chemikálií. V decembri 2001 bola správa RTECS prevedená z NIOSH do súkromnej firmy Elsevier MDL. Túto firmu kúpila v roku 2007 spoločnosť Symyx, súčasťou akvizície bola aj databáza RTECS. Tá je teraz dostupná len za poplatok vo forme ročného predplatného.

RTECS je k dispozícii v angličtine, francúzštine a španielčine, a to prostredníctvom Kanadského centra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Predplatitelia majú prístup cez web, na CD-ROM a vo formáte pre intranet. Databáza je dostupná na webe aj cez NISC (National Information Services Corporation) a ExPub (Expert Publishing, LLC).

Externé odkazy upraviť

Zdroj upraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Registr toxických účinků chemických látek na českej Wikipédii.