Olympiáda je súťaž študentov a žiakov v rôznych oblastiach, napr.: