Operácia Seelöwe (tuleň, nem. „morský lev“) bol plán nacistického Nemecka na inváziu do Spojeného kráľovstva. Pôvodne sa mala uskutočniť v roku 1940, ale po neúspechu v bitke o Britániu bola najprv odložená, no nakoniec sa od nej celkom upustilo.

Plán operácie

Dňa 16. júla 1940 bola vydaná Smernica OKW (Oberkommando der Wehrmacht - Vrchné veliteľstvo brannej moci) č. 16 o príprave vyloďovacej akcie proti Anglicku pod krycím názvom „Seelöwe“ (Morský lev), ktorá mala byť pripravená na 15. augusta.

19. júla zvolal Hitler zasadanie Ríšskeho snemu, na ktorom pred „výkvetom Tretej ríše“ vyhlásil,že: „naposledy apeluje na zdravý rozum britskej vlády a ponúka Anglicku mier.“ Zároveň sa začali intenzívne prípravy na vylodenie na britské ostrovy.

Invázie sa malo zúčastniť 38 divízií (z toho 6 tankových a 3 motorizované) a vylodenie mala podporovať 2. a 3. letecká armáda (2600 lietadiel).

Pôvodný plán invázie pre ťažkosti vyloďovacej operácie, nezhody medzi OKH (Oberkommando der Heere - Vrchné veliteľstvo pozemnej armády) a OKM (Oberkommando der Kriegsmarine - Vrchné veliteľstvo námorníctva) i prípravy vojny proti ZSSR si vynútili zrušenie plánovaného termínu invázie. Nový termín operácie bol stanovený na 15. septembra a v štyroch sledoch sa malo vylodiť 24 divízií (nie pôvodných 38) a sústavne sa začalo nacvičovať naloďovanie a vyloďovanie. Uskutočnenie operácie záviselo od získania nemeckej nadvlády vo vzduchu, neutralizácie britského loďstva, dostatočného množstva plavidiel, prekonania pobrežnej obrany Anglicka a odporu britských vojsk v hĺbke územia.

Velenie nemeckého námorníctva potrebovalo 155 transportných lodí, 1722 prámov, 471 remorkérov a 1161 veľkých motorových člnov.

Spojené kráľovstvo podnikalo v septembri 1940 urýchlené kroky na svoju obranu, ale po strate veľkého množstva vojenského materiálu pri Dunkuerque, nebola dostatočne pripravená na odrazenie nemeckých pozemných vojsk. K dispozícii malo 27 peších divízií (avšak 15 z nich nemalo dostatok zbraní ani dopravných prostriedkov, slabá bola aj protivzdušná obrana vojsk.

Hoci malo Nemecko všetky možnosti vylodenia, proklamované plány neboli realizované. Podľa Smernice z 12. októbra sa operácia Seelöwe odložila na jar 1941. Ale OKW v skutočnosti už v prvých októbrových dňoch od vyloďovacej akcie celkom ustúpilo.

Operácia sa stala pláštikom na zastrenie novej agresie - Plánu Barbarossa - a mala iba posilniť už rozšírený dojem,že sa chystá invázia do Anglicka, spolu s ďalšími zastieracími protiopatreniami tak Nemci vzbudili u Stalina presvedčenie, že na jeho krajinu nezaútočia. Prenesenie pozornosti nacistického Nemecka na východ najmä koncom roku 1941 odvrátilo od Veľkej Británie nebezpečenstvo invázie.

Iné projekty

upraviť