Vizuálna dvojhviezda

(Presmerované z Optická dvojhviezda)

Vizuálna dvojhviezda je dvojhviezda, pri ktorej uhlová vzdialenosť jej zložiek je dostatočne veľká na to, aby boli jej jednotlivé zložky pozorovateľné oddelene buď voľným okom, alebo ďalekohľadom. Príkladom optickej dvojhviezdy rozlíšiteľnej aj voľným okom je Mizar s Alcorom.