Oriešok (lat. Nux) je druh suchého jednosemenného plodu, ktorý má semeno obalené tvrdým oplodím. Vyskytuje sa u mnohých druhov rastlín, za zmienku stojí najznámejšia lieska obyčajná (Corylus avellana). Iné druhy plodov, ktorým my hovoríme „orech“, zvyčajne nie sú orechmi (napr. vlašský orech, kešu, arašidy).

Plod liesky obyčajnej - oriešok
  • Kľúč na určovanie rastlín, SPN Bratislava 1987