Osoba s kochleárnym implantátom

Osoba s kochleárnym implantátom je osoba, ktorá má kochleárny implantát a pomocou tohto prostriedku si môže osvojiť hovorenú reč a schopnosť zapamätať si sluchové vnemy. Osoba s kochleárnym implantátom po úspešnej implantácii a nadväznej dobrej starostlivosti sa v podstate stáva nedoslýchavou, nie však počujúcou.

Pozri ajUpraviť