Osobný zväzok

Osobný zväzok bol zväzok štátnej bezpečnosti, ktorý bol zavedený na osobu, ktorá na základe preverených poznatkov vykonávala nepriateľskú protištátnu činnosť, alebo bola z takejto činnosti podozrivá.