Osveta bol časopis, ktorý vychádzal na Slovensku po prvej svetovej vojne.

Titulný list periodika Osveta z r. 1919

Časopis Osveta vychádzal s podnázvom Časopis venovaný pre poučenie a vzdelanie slovenského ľudu. Vychádzal v Malackách každú sobotu.

Vydavateľské údaje

upraviť
  • hlavný redaktor : Ivan Dérer
  • zodpovedný redaktor : František Hrebíček, neskôr Michal Malík
  • tlačiar : A. Wiesner

Periodicita

upraviť
  • roč. 1 - 1919 - 26 čísiel - po 4 strany

Časopis vychádzal od januára do júla 1919.

Časopis v elektronickej podobe

upraviť
  • OSVETA. In: Bibliografia slovenských a inorečových novín a časopisov z rokov 1919 - 1938. Zost. Mária Kipsová a kolektív. Martin : Matica slovenská, 1968. 1074 s.