Otázka je formulácia, vyjadrenie problému. Otázka je výrok, ktorý zachytáva neznáme prvky nejakej situácie alebo úlohy, vyžadujúce si vysvetlenie. V prirodzenom jazyku sa vyjadruje opytovacou vetou alebo spojením slov.

Otázka má zložitú štruktúru, je v nej obsiahnutá problematická aj asertorická stránka.

Asertorická stránka charakterizuje predmet otázky, vydeľuje niečo, čoho existencia sa otázkou predpokladá a čoho znaky sú zatiaľ neznáme, a načrtáva aj triedu možných významov neznámeho. Táto stránka otázky vystupuje niekedy do popredia a nadobúda samostatný význam (rečnícke, sugestívne, provokačné otázky).

Z hľadiska pravdivostných hodnôt sa otázky delia na zmysluplné (vyhovujúce syntaktickým, sémantickým i pragmatickým kritériám zmysluplnosti), do tej či onej miery správne postavené a nezmyselné.

Zmysluplnosť, presnosť otázky je dôležitou stránkou správneho, presného myslenia.

Typy otázok v rozhovore upraviť

Pri interpersonálnej komunikácií (tvárou v tvár), rozlišujeme niekoľko druhov otázok.

 • otvorená otázka: predpokladá voľnú výpoveď autora
 • zatvorená otázka: pýtajúci sa dáva priestor na odpoveď iba áno – nie
 • informačná otázka: krátka, zisťuje skutkový stav vecí
 • sugestívna otázka: cieľom je ovplyvniť partnera, vnútiť mu určitý názor
 • alternatívna otázka: dáva sa možnosť výberu
 • protiotázka: dáva možnosť čeliť námietkam a získať tak stratenú iniciatívu
 • kontrolná otázka: dávame najavo, že počúvame
 • motivačná otázka: vzbudiť u partnera dôveru
 • rétorická otázka: dáva si rečník sám pre seba – na zaujatie publika
 • spochybňujúce otázky: cieľom spochybniť partnera a ukázať mu iný pohľad na vec
 • mätúce otázky: cieľ zmiesť partnera, dezorientovať ho
 • povzbudzujúce otázky: povzbudenie partnera

Iné projekty upraviť

 •   Wikicitáty ponúkajú citáty od alebo o Otázka
 •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Otázka

Externé odkazy upraviť

 • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.