Oto I. Olomoucký alebo Oto I. Pekný (*? – † 9. júl 1087) bolo olomoucké údelné knieža z rodu Přemyslovcov.

Najmladší syn kniežaťa Břetislava I. a Judity zo Schweinfurtu bol údajne povestný svojou telesnou krásou. Od staršieho brata, kniežaťa Vratislava dostal v roku 1061 Olomoucko, ktoré spravoval do konca života.

V roku 1078 založil v Olomouci benediktínsky kláštor. Pokojný život mu dovolil vytvoriť stabilnú hospodársko-mocenskú základňu olomouckého údelu, vybudovať dôstojné sídlo a vydržiavať stálu vojenskú posádku.

Rodinné pomery upraviť

Oto I. Olomoucký bol ženatý s dcérou uhorského kráľa Bela I. Eufémiou (* 1045/1055 – † 1111), s ktorou mal štyri deti, z ktorých dve zomreli ešte v útlom veku:

Genealógia upraviť

Oldřich I.
† 9. november 1034
  Božena?
† po 1052
  Henrich Nordgavský
† 18. september 1017
  Gerberga
(z Grabfeldu)?
† po 1036
         
     
  Břetislav I.
† 9. november 1034
  Judita zo Schweinfurtu
† po 1052
 
     
   
Eufémia Uhorská
† 2. apríl 1111
OO  ?
Oto I. Olomoucký
† 9. jún 1086
                   
                   
Svatopluk Olomoucký
 † 21. september 1109
 
Oto II. Olomoucký
 † 18. február 1126