Päť dynastií a desať kráľovstiev

Päť dynastií a desať kráľovstiev
Wu-taj Š'-kuo, 五代十國
 dynastia Tchang
 dynastia Suej
907979 dynastia Sung 
dynastia Jüan 
Geografia
Mapa štátu
Čína v období piatich dynastií a desiatich kráľovstiev
polycentrizmus
Obyvateľstvo
Národnostné zloženie
Štátny útvar
čínske peniaze
Vznik
907
Zánik
979
Predchádzajúce štáty:
dynastia Tchang dynastia Tchang
dynastia Suej dynastia Suej
Nástupnícke štáty:
dynastia Sung dynastia Sung
dynastia Jüan dynastia Jüan

Päť dynastií a desať kráľovstiev alebo obdobie Piatich dynastií a desiatich kráľovstiev je obdobie čínskych dejín v rokoch 907960.

Budhistický chrám v horách od maliara Li – Čenga, príklad rozvinutej umeleckej tvorby v období piatich dynastií a desiatich kráľovstiev.

Charakteristika upraviť

Koncom vlády dynastie Tchang začala v provinciách získavať rozhodujúcu moc provinčná dedičná šľachta a miestny vojenský velitelia, ktorý využili oslabenie autority cisárskeho dvora a v provinciách si vybudovali vlastné štáty. Po zániku dynastie Tchang v roku 907 sa ríša rozpadla na množstvo nezávislých štátov, ktoré vzájomne zápasili o rozhodujúci vplyv v krajine. Na severe Číny sa v tomto období vystriedalo postupne päť dynastií, ktoré si nárokovali cisársky titul a cisárske právomoci. Na juhu Číny vzniklo 10 nezávislých kráľovstiev, ktoré medzi sebou navzájom bojovali. Obdobie piatich dynastií a desiatich kráľovstiev sa skončilo roku 979, keď vládca severného kráľovstva Sung porazil a dobyl územia ostatných vládcov. Vznikla nová cisárska dynastia Sung.

Dejiny upraviť

V poslednom polstoročí vlády dynastie Tchang sa centrálna vláda v podstate rozpadla a po jej páde sa z trosiek tchangskej Číny vynorili menšie regionálne štáty. Zatiaľ čo v severnej Číne vládlo postupne päť dynastií, na juhu existovalo desať kráľovstiev.

Päť dynastií na severe upraviť

Toto obdobie rozdrobenosti bolo menej chaotické než iné predošlé obdobia rozdelenia Číny. Žiadny z piatich režimov, ktoré ovládali sever krajiny, nikdy neopustil myšlienku zjednotenia ríše a každý sa snažil so vzrastajúcim úspechom posilniť moc ústrednej vlády.

V tomto období sa v rýchlom slede vystriedali dynastie Neskorý Liang, Neskorý Tchang, Neskorý Ťin, Neskorý Chan a Neskorý Čou, ktorá bola vystriedaná dynastiou Sung, ktorej sa podarilo zjednotiť Čínu.

Desať kráľovstiev na juhu upraviť

Na juhu sa v tomto období objavilo desať štátov - Raný Šu, Wu, Wu-Jüe, Čchu, Min, Južný Chan, Nan-ťing, Neskorý Šu, Južný Tchang a Severný Chan. Žiadny z týchto štátov nebol dostatočne silný, aby sa na vlastnú päsť pokúsil o zjednotenie Číny.

Umenie upraviť

Aj napriek neustálym vojnovým konfliktom charakteristickým pre obdobie piatich dynastií a desiatich kráľovstiev, prekvitalo v krajine umenie. Decentralizácia štátnej moci napomohla slobodnému umeleckému vyjadrovaniu sa umelcov, ktorý sa už nemuseli podriaďovať vkusu cisárskeho dvora. Rozkvetu umenia v tomto období prospela aj existencia vyše 10 navzájom nezávislých kráľovstiev, z nich každé malo svoj vlastný dvor, ktorý zamestnával umelcov a udeľoval im prácu na ambicióznych umeleckých projektoch. Darilo sa maliarstvu, architektúre, zdokonaľovali sa pevnostné systémy. Literatúra však na rozdiel od predošlého obdobia prechádzala obdobím úpadku.

Literatúra upraviť

  • Farringtonová, Karen, Atlas svetových ríš, Bratislava : SPN – Mladé letá, 2004, ISBN 8010002712
  • FAIRBANK, John King. Dějiny Číny. Preklad Martin Hála, Jana Hollanová, Olga Lomová. Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 1998. 656 s. (Dějiny států.) ISBN 80-7106-249-9.