Písnice sú mestská štvrť a katastrálne územie na juhu Prahy, tvoriace od 24. novembra 1990 súčasť mestskej časti Praha-Libuš. Bola samostatnou obcou až do pripojenia k Prahe v roku 1974, kedy bola podriadená MNV Praha-Libuš. Je tu evidovaných 42 ulíc a 496 adries. Na rozlohe 3,67 km² tu trvalo žije 4 177 obyvateľov.

Písnice

Iné projekty upraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Písnice