Pôrodná asistentka

Pôrodná asistentka (muž pôrodný asistent) je odborná pracovníčka či pracovník, asistujúci pri pôrode. Kedysi sa používalo i označenie baba, babica.

Štúdium

upraviť

Absolvent študijného programu pôrodná asistencia sa uplatní ako pôrodná asistentka v ošetrovateľskej praxi na lôžkových gynekologicko-pôrodníckych pracoviskách, v ambulantnej starostlivosti o ženu, v riadení, vo výskume, vo výchove a vzdelávaní. Môže pracovať súkromne a samostatne v rámci platných predpisov. Pôrodná asistentka sa môže ďalej vzdelávať v rámci celoživotného vzdelávania podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

Pozri aj

upraviť

Externé odkazy

upraviť