Pythia alebo Pýthia alebo Pýtia (gr. Pythia/iný prepis Pýthia) bola starogrécka veštkyňa v chráme Apolóna Pýtia v Delfách. Pri veštení Pýtia sedela na trojnožke a v najstarších dobách vyťahovala ako odpoveď na otázky, ktoré jej tlmočili kňazi, kamienky. V historickej dobe veštila v extáze, do ktorej upadala buď pôsobením omamných výparov vody z posvätného prameňa alebo žuvaním vavrínových listov. Kňazi zaznamenávali zvuky, ktoré Pýtia na ich otázky vyrážala, a zostavovali ich do odpovedí, spravidla dvojzmyselných (odtiaľ hovoriť ako Pýtia, t. j. nejasne). V klasickej dobe bývali Pýtie dve, i tri, ale od helénizmu, keď upadol politický význam veštieb a otázky boli vznášané len v súkromných záležitostiach, bola Pýtia zasa len jedna. Jej veštby si ľudia niekedy nevysvetlili správne. Napríklad dvojzmyselná veštba lýdskemu kráľovi. Ten sa pýtal, či má bojovať proti Peržanom, Pýtia mu odpovedala: „Keď prekročíš rieku Halys, zničíš veľkú ríšu“. Lýdsky kráľ rieku prekročil a veľkú ríšu - svoju vlastnú - zničil.

Eugène Delacroix - Lykurgos sa radí s Pýthiou

Pozri aj

upraviť

Externé odkazy

upraviť
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.