Veštenie je predpovedanie budúcich udalostí, osudu veštcom na žiadosť alebo pri inšpirácii.

Cigánka veštiaca osud z ruky

Dejiny a typy veštenia

upraviť

Veštenie pri inšpirácii sa vyznačuje špecifickými vlastnosťami a označuje sa ako prorokovanie. Veštenie sa člení na extatické veštenie, znalecké veštenie a na náhodné veštenie. Známou vešteckou knihou je I-ťing.

Niektoré vierovyznania ako napr. kresťanstvo odsudzujú veštenie ako formu čarodejníctva, iné ju považujú za súčasť svojho rituálu. V Starom zákone sa veštenie všeobecne zavrhuje (v Starom zákone je trestané smrťou), tak pokiaľ ide o súkromnú a neoficiálnu mágiu ako aj pokiaľ ide o oficiálnu mágiu cudzích národov. Akceptované je len tzv. prorokovanie v mene Boha, pričom proroctvo sa musí naplniť, aby nebolo vnímané ako proroctvo falošné, ktoré je z pohľadu kresťanstva ako aj judaizmu, hriechom.

V dávnych dobách veštili kňazi a kňažky v chrámoch. Boli na veštenie vopred pripravovaní cez špeciálne rituály. Veštili na špeciálnych miestach, kam za nimi ľudia chodili a nosili dary. Verili, že k nim im cez tieto média prevrávajú bohovia. Podkladom dnešnej numerológie bola židovská Kabala. Zvláštnou kategóriou boli kočovné cigánky. Veštili z vecí, ktoré im boli k dispozícii, z ohňa, ihiel, klincov, no najviac z kariet a ľudskej dlane.

V priebehu ľudských dejín vznikali rôzne veštenia, napríklad z drahých kameňov, mušiel, z letu vtákov, z vnútorností zvierat, rozhodených paličiek, či stebiel, z postavenia hviezd, dominových kociek, kontaktov s duchmi zomretých a hlavne rôznych druhov kariet.

Príklady veštenia

upraviť
  • geomantia veštenie zo značiek na zemi
  • chiromantia veštenie z dlane
  • pyromantia veštenie z ohňa
  • veštenie z karát
  • veštenie z postavenia hviezd
  • veštenie z usadeniny kávy

Pozri aj

upraviť

Literatúra

upraviť
  • BYSTRICKÝ, Peter: Výstrahy bohov : Veštenie v starovekom Ríme. In: Historická revue, roč. XXXI, 2020, č. 3, s. 18  – 23.
  • HOSTINSKÝ, Peter Záboj: Stará vieronauka slovenská : Vek 1:kniha 1. [1. vyd.] Pešť: Minerva, 1871. 122 s. Dostupné online v Digitálnej knižnici UKB [kniha o mytológii starých Slovanov, o vešticiach a veštcoch v tretej časti, tretej kapitole]

Externé odkazy

upraviť

Iné projekty

upraviť
  •   Wikicitáty ponúkajú citáty od alebo o Veštenie
  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Veštenie