Extatické veštenie

Extatické veštenie je veštenie, ktoré sa vykonávalo v extáze, pričom veštec hovoril buď zrozumiteľne a priamo alebo nezrozumiteľne a iný tieto slová vykladal.

Extázu si veštec mohol navodiť alebo ju predstierať. Extatické veštenie sa vykonávalo napríklad v kanaánskom kulte boha Baala, extatické bolo veštenie delfskej Pýtie, ktoré vykladali jej vyznavači zvaní THEOLOGOI. K extatickým veštcom patrili aj ľudia psychicky nenormálni, ktorých považovali napríklad za posadnutých vešteckým duchom.

Externé odkazyUpraviť

  • FILIT Zdroj z ktorého (pôvodne) čerpal tento článok