PCX (z angl. PC Paintbrush File Format) je formát grafických súborov, jeden z prvých širšie používaných grafických formátov pre DOS. Neskôr bol nahradený novšími a lepšími formátmi ako GIF, JPEG a PNG. Súborový formát vyvinula dnes už zaniknutá firma ZSoft pre ukladanie rastrovej grafiky.

Pri maximálnom rozlíšení 65000 x 65000 pixelov umožňuje ukladať obrázky s farebnou hĺbkou 1, 4, 8 a 24 bitov. Súbory PCX môžu ukladať palety s 2, 4, 16 a 256 farbami, avšak neskôr boli upravené aby vedeli zachovávať aj skutočné (24-bitové) farby obrázkov. Formát bol pôvodne pre aplikáciu PC Paintbrush, avšak postupne sa aj napriek nedostatku otvorenosti dokumentácie rozšírila jeho podpora aj pre iné programy. Firma Microsoft vlastní OEM licenciu na použitie tohto formátu.

V súčasnosti sa od používania tohto vo svojej dobe veľmi rozšíreného formátu upúšťa, jeden z dôvodov je málo účinná kompresia obrazových dát.[chýba zdroj]