P Cygni je premenná hviezda v súhvezdí Labuť.

Je to hviezda spektrálneho typu B 1 e. V spektre má silné emisné čiary vodíka s absorpčnou zložkou posunutou k modrej oblasti spektra. Táto zložka svedčí o úniku hmoty z hviezdy vo forme expandujúcej obálky. Vzdialenosť P Cygni od Zeme je 1,2 kpc.

Encyklopédia astronómie Tento článok alebo jeho časť obsahuje heslo z Encyklopédie astronómie s láskavým dovolením autorov a podporou SZA.