Pajaštery

Pajaštery[1][2](lat. Pseudosuchia) je v niektorých systémoch veľký taxón prajašterov (Archosauria), resp. v starších systémoch veľký taxón tekodontov (Thecodontia). Dnes zahŕňa tie prajaštery resp. tekodonty, ktoré sú príbuzné s krokodílmi (a nie s vtákmi).

Archosauria sa často zvyknú deliť na dve skupiny - Archosauria príbuzné s krokodílmi a Archosauria príbuzné s vtákmi. Prvá skupina v závislosti od autora vystupuje pod názvom Pseudosuchia alebo Crurotarsi (v závislosti od zdroja sú tieto dva pojmy úplné alebo len čiastočné synonymá), druhá pod názvom Ornithosuchia alebo Ornithodira alebo Avemetatarsalia (v závislosti od zdroja sú tieto tri pojmy úplné alebo len čiastočné synonymá).

Konkrétne taxón nazvaný Pseudosuchia v posledných desaťročiach obyčajne zahŕňa najmä tieto taxóny: Ornithosuchidae (pozor na zámenu s Ornithosuchia, nejde o ten istý taxón) , Aetosauria, Poposauroidea, Rauisuchidae a Crocodylomorpha a niekedy aj Phytosauria. Staršie zahŕňal aj napr. rod Euparkeria a prípadne mnohé ďalšie rody dnes umiestnené na iných miestach v systéme (najmä pod Archosauriformes).

ZdrojeUpraviť

  1. LENOCHOVÁ, Mária et al. Biológia pre 1. ročník gymnázia. 3. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1994. ISBN 80-08-021318-X. S. 158 (Poznámka: Latinský názov je uvedený chybne v podobe Pseudosauria, čo je v systéme iný taxón.)
  2. praplazy. In: BETINA, Vladimír, et al. Malá encyklopédia biológie. 1. vyd. Bratislava : Obzor, 1975. 556 s. (Malá encyklopédia.) S. 397.
  • Pseudosuchia [online]. ucmp.berkeley.edu, [cit. 2018-06-19]. Dostupné online.
  • Scheinechsen; Thecodontia. In: Lexikon der Biologie. [CD-ROM] München : Elsevier, Spektrum, Akad. Verl., 2005. ISBN 3-8274-0342-1.
  • Mikko's Phylogeny Archive [online]. helsinki.fi, [cit. 2018-06-19]. Dostupné online.
  • Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Pseudosuchia na anglickej Wikipédii (číslo revízie nebolo určené).