Jamkozubcotvaré

(Presmerované z Tekodonty)

Jamkozubcotvaré alebo tekodonty[1] (lat. Thecodontia) bol v starších systémoch rad z taxónu prajaštery (Archosauria), dnes už je to len neformálne zoskupenie.

Jeho charakteristickým znakom je tekodontný chrup (ktorý však majú aj niektoré iné plazy a cicavce). Dĺžka: max. vyše 6 m. Taxón sa vyskytoval od vrchného permu po spodnú juru po celom svete okrem Antarktídy.

Taxón obyčajne zodpovedá všetkým prajašterom (Archosauria) okrem dinosaurov, vtákojašterov a krokodílov. Koncom 20. storočia do Thecodontia patrili konkrétne obyčajne tieto taxóny: Proterosuchia, Ornithosuchia, Rauisuchia, Aetosauria a Phytosauria a niekoľko problematických taxónov. Časť týchto taxónov sa staršie uvádzala spojená do taxónu pajaštery (Pseudosuchia).

ReferencieUpraviť

  1. tekodont. In: ŠALING, Samo; IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; MANÍKOVÁ, Zuzana. Veľký slovník cudzích slov. 2. revid. a dopl. vyd. Bratislava-Veľký Šariš : SAMO, 2000. ISBN 80-967524-6-4.

ZdrojeUpraviť

  • MATOUŠEK, Branislav; TRNKA, A. Prehľad systému chordátov. Acta Facultatis paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis : Series B - rerum naturalium (Trnava: Trnavská univerzita), 1997, čís. 1, s. 41-54. ISBN 80-88774-29-2.
  • Thecodontia. In: Lexikon der Biologie. [CD-ROM] München : Elsevier, Spektrum, Akad. Verl., 2005. ISBN 3-8274-0342-1.