Pamäť so sekvenčným prístupom

Pamäť so sekvenčným prístupom (angl. Sequential access memory - SAM) je pamäť, u ktorej čas prístupu (prístupová doba) k údaju závisí od miesta, kde je údaj uložený. V týchto pamätiach možno čítať údaje len v poradí určenom ich zápisom.

Magnetické pamäte so sekvenčným prístupom sú zvyčajne používané na uskladnenie údajov, s ktorými v danom čase nepotrebujeme pracovať. Ich výhodou je nižšia cena v porovnaní s pamäťou s priamym prístupom. Príklady týchto pamätí sú pevné disky, CD-ROM. Historickejšie tiež magnetické pásky, dierne štítky, bubnová magnetická pamäť atď.