Pamäť s priamym prístupom

Pamäť s priamym prístupom alebo RAM (angl. Random Access Memory) je pamäť s voľným (náhodným, ľubovoľným) prístupom . Čas zápisu do pamäte je rovnaký bez ohľadu na umiestnenie údaja v pamäti. Jej opakom je pamäť so sekvenčným prístupom. Prvé polovodičové RAM prišli na trh na začiatku sedemdesiatych rokov.

Rôzne typy pamäte RAM

RAM v užšom zmysle

upraviť

Dnes sa používa označenie RAM nepresne len ako synonymum pre operačnú pamäť (pozostáva z RAM článkov) alebo len pre RWM (Read-Write Memory = Pamäť pre čítanie a zápis). Pamäte typu RAM sú dnes výhradne polovodičové, kedysi sa používali pamäte napríklad feritové, pamäte na tenkých vrstvách či bubnové pamäte. Polovodičové RAM sú veľmi rýchle, ale sú drahšie ako iné typy. Používajú sa predovšetkým ako operačné pamäte počítačov. Slúžia na ukladanie údajov, ktoré počítač potrebuje na spracovanie práve vykonávanej úlohy.

Označenie RAM sa niekedy nepresne používa aj ako synonymum len pre DRAM.

Externá RAM

upraviť

Údaje, ktoré treba uchovať aj po vypnutí počítača sa ukladajú do externej pamäte počítača typu RAM - to je napr. disková mechanika, CD-ROM, disketa a.i., ktoré sú podstatne pomalšie ako polovodičová RAM, ale nezávislé od napájania, lacnejšie a môžu mať podstatne vyššie kapacity.

Delenie

upraviť

Delenie podľa možnosti zápisu

upraviť
 • RWM (Read-Write Memory), (!) v praxi sa zaužívala skratka RAM
  • energeticky závislá („volatile“) RWM (RAM) [stráca obsah po odpojení elektrickej energie]:
   • SRAM (Static Random Access Memory)
   • DRAM (Dynamic Random Access Memory)
  • energeticky nezávislá = NVRAM (Non-Volatile Random Access Memory):
   • FeRAM (Ferroelectric Random Access Memory)
   • MRAM (Magnetic Random Access Memory)
   • PCRAM (Phase Change Random Access Memory)
   • ...
 • ROM (Read-Only Memory) [všetky sú NVRAM ]:
 • pevný disk, disketa ...

Delenie podľa technológie

upraviť
 • bipolárne pamäte - dnes sa kvôli nízkej hustote integrácie a vysokej energetickej náročnosti už vôbec nepoužívajú, pričom kedysi ich pomerne vysokú rýchlosť (desiatky ns) dnešné CMOS pamäte prekračujú
 • unipolárne pamäte - založené na MOSFET tranzistoroch - dnešné pamäte sú výhradne konštruované len touto technológiou