Pancier

rozlišovacia stránka

Pancier môže byť:

  • kovový odev, ktorý nosili bojovníci na ochranu tela, pozri brnenie
  • vo vojenstve, ochrana vozidiel chrániaca proti paľbe alebo iným účinkom zbraní, pozri pancierovanie
  • pevná časť tiel živočíchov (napr. korytnačky, kôrovce, pavúkovce), pozri karapax
  • silná kovová doska slúžiaca ako ochrana pred nárazmi, pozri oceľ
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.