Panerotizmus

Panerotizmus (z gr. pan- – všetko[1] + erotizmus) je názor, zdôrazňujúci vo všetkom dominanciu erotiky.[2][3] Uplatňuje sa napr. v literárnej tvorbe.[4]

ReferencieUpraviť

  1. Slavica Slovaca. 1983, roč. 18, s. 38.
  2. panerotizmus. In Balážová, Ľubica – Bosák, Ján (ed.). Slovník cudzích slov : akademický. 2. dopln. a preprac. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2005. ISBN 80-10-00381-6. [cit. 2017-08-20]
  3. panerotismus. In Příručný slovník jazyka českého. Díl III., N – O. V Praze : Školní nakladatelství, 1940, s. 59.
  4. Minárik, Jozef. Dejiny slovenskej literatúry: Slovenská literatúra po roku 1945. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1987, s. 58.