Pangram je úsek textu obsahujúci všetky písmená abecedy. Pangram sa používa ako testovací text v typografii alebo informatike na testovanie prenosu, spracovania alebo zobrazenia kompletného súboru písmen daného písma alebo daného jazyka. Z dôvodu ľahšieho zapamätania máva formu slovnej hračky.

Známym anglickým pangramom, používaným od konca 19. storočia na testovanie telegrafov je veta The quick brown fox jumps over the lazy dog (Rýchla hnedá líška skáče ponad lenivého psa).

Pangramy pre slovenskú abecedu upraviť

  • Vypätá dcéra grófa Maxwella s IQ nižším ako kôň núti čeľaď hrýzť hŕbu jabĺk.
  • Nezvyčajné kŕdle šťastných figliarskych ďatľov učia pri kótovanom ústí Váhu mĺkveho koňa Waldemara obžierať väčšie kusy exkluzívnej kôry s quesadillou.

Pre jazyky používajúce diakritiku býva zostavenie kompletného pangramu zložité. Nasledujúce slovenské pangramy sú nekompletné.

  • Kŕdeľ ďatľov učí koňa žrať kôru. (chýbajú znaky áäbcéfghijlĺmnópqsšúwxyýz)
  • Päťtýždňové vĺčatá nervózne štekajú na môjho ďatľa v tŕní. (chýbajú znaky bcfgilqsuwxy)
  • Kŕdeľ šťastných ďatľov učí pri kótovanom ústí Váhu mĺkveho koňa obhrýzať kôru a žrať čerstvé mäso. (chýbajú znaky fgjlqwxy)
  • Nezvyčajné kŕdle šťastných figliarskych ďatľov učia pri kótovanom ústí Váhu mĺkveho koňa obžierať väčšie kusy kôry. (chýbajú znaky qwx)
  • Nezvyčajné kŕdle šťastných figliarskych ďatľov učia pri kótovanom ústí Váhu mĺkveho koňa Waldemara obžierať väčšie kusy exkluzívnej kôry. (chýba znak q)

Pangramy iných jazykov upraviť

Čeština upraviť

  • Nechť již hříšné saxofony ďáblů rozezvučí síň úděsnými tóny waltzu, tanga a quickstepu.

Angličtina upraviť

  • The quick brown fox jumps over a lazy dog. (Rýchla hnedá líška skáče ponad lenivého psa.)

Iné projekty upraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Pangram