Panovanie

rozlišovacia stránka

Panovanie môže byť:

  • činnosť panovníka, vládnutie, pozri pod panovník
  • vlastnosť byť všeobecne rozšírený, platný či bežný
  • prenesene:
    • rozkazovanie skupine ľudí
    • o javoch (napr. o tichu): bytie, vládnutie
  • vo filozofii: voľné disponovanie, nakladanie s ľudskými výkonmi, nem. Herrschaft, pozri panovanie (filozofia)
  • v starom českom práve: tretí stupeň exekúcie (po zvode), pozri panovanie (staré české právo)
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje odkazy na rozličné stránky, ktoré by mohli mať rovnaký názov.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.