Panteizmus alebo naturalizmus je nábožensko-filozofické učenie, stotožňujúce Boha s prírodou a pokladajúce prírodu za stelesnenie Božstva. V panteizme existujú dve možností: 1. teopanizmus, 2. vychádzanie z presvedčenia, že všetko, čo je, je Božské; vesmír sa stáva Bohom; ide tu o predstupeň k naturalizmu a materializmu, je to - ako povedal Schleiermacher - „úctivý ateizmus“.

Dejiny upraviť

V 16. a 17. storočí boli pod rúškom panteizmu hlásané aj v podstate materialistické a ateistické idey (Giordano Bruno, Spinoza). Dnes je panteizmus jednou z foriem obrany náboženstva.

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.