Parkúrové jazdectvo

Parkúrové jazdectvo (iné názvy: parkúrové skákanie, parkúr, skokové jazdectvo, skoky) je jazdecká disciplína, v ktorej jazdec s koňom prekonáva stanovenú dráhu s umelými prekážkami – táto dráha sa nazýva parkúr, pričom prekážky sú stavané tak, aby v prípade ich nezvládnutia nedošlo k zraneniu koňa – časť o ktorú kôň zavadí (bariéra)by mala ľahko spadnúť. Priestor v ktorom preteky prebiehajú sa nazýva kolbisko, cvičná plocha opracovisko.

Jazdec Denis Lynch a kôň Lantinus prekonávajú šírkovú prekážku, tzv. oxer (LOH 2008)

Pravidlá

upraviť

Preteky trvajú jedno alebo dve kolá. Za zhodenie prekážky, neposlušnosť alebo prekročenie časového limitu sa prideľujú trestné body. V základnom kole sú rozhodujúce trestné body. Ak je viacero dvojíc, ktoré majú rovnaký počet trestných bodov absolvujú dodatočné kolo - rozoskakovanie. V rozoskakovaní sa väčšinou prekážky zvýšia o 10 cm a neskáču sa všetky prekážky iba vybraná časť. V rozoskakovní pri rovnakom počte trestných bodov rozhoduje čas za ktorý ho dvojica absolvovala. V jednej súťaži môže jeden jazdec štartovať na viacerých koňoch. Jeden kôň môže štartovať iba raz.

Osobitnou a divácky atraktívnou disciplínou je Skok mohutnosti. V tejto disciplíne čas nehrá nijakú rolu. Súťaží sa v tom, ktorý kôň prekoná najvyššiu prekážku. Hlavná prekážka sa postupne zvyšuje, kým nezostane iba jediný kôň v súťaži.

Výška prekážok: ZM–80 cm, Z–100 cm, ZL–110 cm, L–120 cm, S–130 cm, ST–140 cm, T–150 cm, TT–160 cm

Iné projekty

upraviť