Opracovisko je ohraničený priestor určený na pretrénovanie a precvičenie resp. zahriatie koní účastníkov jazdeckých pretekov pred začiatkom súťaže.

Zahrievanie koní na opracovisku.

Parkúrové jazdectvo upraviť

parkúrovom jazdectve sa ním v širšom zmysle rozumie cvičná plocha (angl. schooling area), t. j. priestor vyhradený na trénovanie a cvičenie koní, do ktorého spadajú priestory pre lonžovanie, prácu bez kavaletov a bez skákania a priestory na skákanie. Na mnohých pretekoch sú priestory opracoviska a cvičná plocha totožné, v opačnom prípade sa opracoviskom (tzn. v užšom zmysle) rozumie priestor, na ktorom súťažiaci zahrievajú a pripravujú kone na štart v súťaži (angl. warm up area), približne 30 minút pred štartom.[1] V súlade s platnými pravidlami vydanými Medzinárodnou jazdeckou federáciou (FEI) musí organizátor súťaže účastníkom poskytnúť aspoň jedno opracovisko alebo dostatočne veľkú cvičnú plochu, poskytujúcu optimálne podmienky na tréning, pričom tam musia byť umiestnené minimálne jedna kolmá a jedna šírková prekážka. V prípade dostatku priestoru a veľkého počtu jazdcov by mali byť zabezpečené ďalšie prekážky a vyhradená samostatná cvičná plocha.[2]

Drezúra upraviť

drezúre musí mať opracovisko – v súlade s platnými pravidlami vydanými FEI – rozmery 60x20 m a v rámci možností rovnaký povrch ako kolbisko, pričom organizátor ho má dať súťažiacim k dispozícii dva dni pred začiatkom prvej súťaže pretekov. Ak nie je možné opracovisko zabezpečiť, organizátor musí umožniť súťažiacim cvičiť na kolbisku, pričom jeho finálne opracovanie má byť čo najtotožnejšie s finálnym usporiadaním pri súťaži.[3] V drezúre sa opracovisko v angličtine označuje ako exercise arena[4] alebo practice arena.[5]

Súťaž všestrannej spôsob upraviť

Pri súťaži všestrannej spôsobilosti (military) má organizátor – v súlade s platnými pravidlami vydanými FEI – povinnosť poskytnúť jazdcom opracovisko v blízkosti súťažného obdĺžnika a parkúru a v blízkosti štartu terénnej skúšky, pričom plocha opracoviska by mala byť v rámci možností rozmermi, polohou a povrchom rovnaká ako cvičné priestory.[6]

Referencie upraviť

  1. Manuál pro komisaře skokových soutěží (1. vyd.), [s. l.]: Medzinárodní jezdecká federace, 2009-06-17, str. 6, http://www.cjf.cz/files/stranky/dokumenty/pravidla/04Manual_pro_komisare_S_2005_novela_2009_FEI.pdf, dost. 2017-09-25 .
  2. Art. 201 Sect. 3, FEI Jumping Rules (25. vyd.), Lausanne: Fédération Equestre Internationale, 2014-12-19, str. 13, https://inside.fei.org/sites/default/files/JumpRules_25thEd_2017_approved-GA_2016_clean_republished_2017.10.05.pdf, dost. 2015-02-26 ; Čl. 201 ods. 3., Skokové pravidlá (13. uprav. vyd.), Bratislava: Slovenská jazdecká federácia, 2017-03-30, str. 17, http://www.sjf.sk/wp-content/uploads/2017/03/Skokove-pravidla-SJF-2017.pdf, dost. 2015-02-26 .
  3. Art. 429 Sect. 10, Dressage Rules (25. vyd.), Lausanne: Fédération Equestre Internationale, 2014-12-19, str. 51-52, https://inside.fei.org/sites/default/files/DRE-Rules_2017_GA_approved_clean.pdf, dost. 2017-09-25 ; čl. 201 ods. 10, Drezúrne pravidlá (25. vyd.), Bratislava: Slovenská jazdecká federácia, 2017-01-11, str. 54-55, http://www.sjf.sk/wp-content/uploads/2017/01/Drezurne-pravidla-SJF-2017.pdf, dost. 2017-09-25 .
  4. Porovnaj: Art. 429, Dressage Rules : Effective 1st January 2014, including updates effective 1st January 2017 (25. vyd.), Lausanne: Fédération Equestre Internationale, 2016-12-13, str. 51, https://inside.fei.org/sites/default/files/DRE-Rules_2017_GA_approved_clean.pdf, dost. 2017-09-25 ; čl. 201, Drezúrne pravidlá (25. vyd.), Bratislava: Slovenská jazdecká federácia, 2017-01-11, str. 51, http://www.sjf.sk/wp-content/uploads/2017/01/Drezurne-pravidla-SJF-2017.pdf, dost. 2017-09-25 .
  5. Porovnaj: Art. 429 Sect. 10, Dressage Rules (25. vyd.), Lausanne: Fédération Equestre Internationale, 2014-12-19, str. 51, https://inside.fei.org/sites/default/files/DRE-Rules_2017_GA_approved_clean.pdf, dost. 2017-09-25 ; čl. 201 ods. 10, Drezúrne pravidlá (25. vyd.), Bratislava: Slovenská jazdecká federácia, 2017-01-11, str. 54, http://www.sjf.sk/wp-content/uploads/2017/01/Drezurne-pravidla-SJF-2017.pdf, dost. 2017-09-25 .
  6. Čl. 534.5, Pravidlá všestrannej spôsobilosti, Bratislava: Slovenská jazdecká federácia, 2013-09-18, str. 41, http://sjfmilitary.wbl.sk/vsestrannost_2013a.pdf, dost. 2015-02-26 .

Pozri aj upraviť