Jazdectvo je športové a športovo rekreačné odvetvie pri ktorej sa jazdí na koni alebo na nejakom zariadení za koňom. Jazdectvo sa člení na niekoľko samostatných jazdeckých pododvetví:

a diciplíny ktoré sú kombináciou jazdectva s inými druhmi športu

Športovú disciplínu jazdectvo na Slovensku vo väčšine disciplín zastrešuje Slovenská jazdecká federácia.

Externé odkazy upraviť