Drezúrne jazdenie

jazdecké odvetvie

Drezúra alebo drezúrne jazdenie je jazdecké odvetvie.

Drezúrne jazdenie
Drezúrne jazdenie na Olympijských hrách 1980

Základy modernej drezúry boli založené v Taliansku v období renesancie, kde v roku 1532 šľachtic Frederico Grisone založil Neapolskú jazdeckú akadémiu. Na túto školu nadväzuje i španielska vysoká jazdecká škola vo Viedni a francúzska škola v Cadre Noir v Saumure. Všetky základné prvky vysokej školy boli vytvorené v rámci vojenského výcviku, a teda v praxi plnili významnú bojovú funkciu.

Jazdectvo

upraviť

Úspech správneho jazdenia, či už len pre potešenie alebo v ktoromkoľvek jazdeckom odvetví, sa skrýva v drezúre, pretože jej cieľom je dosiahnutie absolútneho súladu koňa s jazdcom. Drezúra ako šport je príprava koňa do výnimočne vysokej úrovne. Pri vykonávaní drezúrnych úloh má kôň pôsobiť dojmom, že vlastne všetko, čo sa od neho žiada, robí dobrovoľne a "sám". Jeho chody majú byť pravidelné, uvoľnené a pružné, reagovať má aktívne celým telom na najjemnejšie pomôcky jazdca (ako napr. napnutie či uvoľnenie bedrových svalov v pravom momente, nepatrná zmena ťažiska jazdca apod.). Všetky cviky musia byť dosiahnuté bez zjavnej námahy jazdca.

Súťažné úlohy sa predvádzajú na drezúrnom obdĺžniku s rozmermi 60 x 20 m alebo 20 x 40 m. Obdĺžnik je rozdelený písmenami, ktoré označujú presné miesto, kde majú byť určené cviky vykonané. Všetci súťažiaci predvádzajú rovnaké predpísané úlohy (s výnimkou súťaží voľnej zostavy), ktoré sú prispôsobené stupňu obťažnosti súťaže. Zbor rozhodcov hodnotí chody, poslušnosť koňa, sed jazdca i správnosť a účinnosť pomôcok. Každý rozhodca udelí jednu známku za každý cvik a známku za celkový dojem (0 – 10), pričom 0 znamená nevykonanú úlohu a 10 je najvyššie hodnotenie – vynikajúce. Konečná známka je priemerom známok všetkých rozhodcov. Dvojica sa najvyššou dosiahnutou známkou vyhráva.

Iné projekty

upraviť

Externé odkazy

upraviť