Westernové jazdectvo

Westernové jazdectvo je samostatné odvetvie jazdeckého športu. Vzniklo v Severnej Amerike pôvodne ako zábava kovbojov vo voľnom čase, ale rozšírilo sa do celého sveta a stalo sa aj olympijským športom.

Westernové jazdectvo má na Slovensku krátku históriu, hlavne z ideologických dôvodov. Slovenská asociácia western ridingu a rodea vznikla až v roku 1993.

Westernové jazdenie je v podstate drezúra, ale oproti klasickej drezúre sa v nej uplatňujú prvky a úlohy, ktoré musel zvládať pracovný kôň na ranči.

Disciplíny

upraviť

Obsahuje tieto disciplíny:

1. Westernová drezúra:

  • Reining
  • Trail
  • Western Pleasure
  • Western Horsmeanship

2. Rýchlostné disciplíny:

  • Barell race
  • Pole bending

3. Pracovné disciplíny:

  • Roping
  • Cutting
  • Cattle penning
  • Team penning

Reining

upraviť

Reiningové cvičenia sú odvodené z pohybov, ktoré kôň vykonáva pri plnení svojich pracovných povinností. V reiningovej skúške jazdec preukazuje schopnosť ovládať koňa, všetky jeho pohyby. Reiningový kôň sa musí nechať ochotne viesť. Každý svojvoľný pohyb koňa sa považuje za nedostatok v ovládaní. Posudzuje sa čistota všetkých cvikov, obratnosť, pokoj a uvoľnenosť v kombinácií s rýchlosťou koňa. Dvojica predvádza sliding stop, spin, rollback, preskoky, prechody rýchlostí na veľkých a malých kruhoch v cvale, cúvanie. Súťažiaci začína s počtom 70 bodov, pri čom sa mu udeľujú mínusové body za nesprávne predvedenie cviku, nula bodov za priemerné zvládnutie cviku a plusové body za veľmi dobre predvedený cvik.

Freestyle Reining je umelecké poňatie klasického reiningu. Jazdci sa obliekajú do kostýmov a pri jazde ich sprevádza hudba. Každý súťažiaci si môže zostaviť svoju vlastnú úlohu. Aj v tejto disciplíne sú niektoré cviky povinné, ale ich poradie a prevedenie si jazdec volí sám. Časový limit na úlohu je minimálne 1 minúta a maximálne 4 minúty.

Trail je disciplína, ktorá predstavuje množstvo prekážok, s ktorými sa jazdec a kôň môžu stretnúť v prírode. Kone súťažiace v tejto disciplíne musia zvládať prekážky štýlovo v určitej rýchlosti za predpokladu, že postupujú opatrne (nevrážajú do prekážok kopytami, či telom). Trailový kôň by mal mať schopnosť samostatne zvládať zadané prekážky len s ľahkou pomocou jazdca. Veľkú úlohu pri tejto skúške hrá dôvera koňa k jazdcovi. Posudzuje sa poslušnosť koňa, jeho inteligencia, istota s akou jednotlivé prekážky prekonáva, spôsob pohybovania. Obsahuje tri povinné prekážky: otvorenie bránky, prejazd cez ňu a jej zatvorenie, cúvanie cez prekážku napríklad v tvare L, U, V, Z alebo cez rôzne rozmiestnené kužele a prejazd cez minimálne štyri kavalety. Ďalej si rozhodca môže vybrať z prekážok ako napríklad vodná priekopa alebo rybník, slalomové prekážky pre krok a klus, prenášanie alebo ťahanie bremena, mostík, obliekanie napríklad vetrovky alebo pršiplášťa, ustupovanie, obrat vo štvorci, prípadne kombinácia prekážok. Prekážky nesmú mať ostré hrany, nesmú ohrozovať jazdca ani koňa. Medzi zakázané prekážky patria pneumatiky, živé zvieratá, zvieracie kože, plastové rúrky alebo prekážky, zosadanie z koňa resp. odkladanie, skoky, hojdacie alebo pohyblivé mosty, vodná nádrž s pohyblivými alebo plávajúcimi časťami, plamene, suchý ľad a podobne, polená alebo tyče naukladané tak, že môžu spadnúť, povrazy alebo drôty na zemi.

Western Pleasure

upraviť

V preklade znamená potešenie, radosť z jazdy. Kôň vhodný na túto disciplínu musí dávať najavo radosť z pohybu a jazdy pod sedlom. Súťažiaci jazdia spoločne v jednej aréne a na povel musia v oboch smeroch predviesť základné chody (krok, klus, cval)a zmena smeru jazdy. Na konci celej skúšky môže rozhodca požiadať o cúvanie, prípadne predĺžený krok alebo klus. Jazdci sa nesmú voľnou rukou dotýkať sedla ani koňa. Hodnotí sa kvalita chodov, spôsob prevedenia a výraz koňa. Kôň má byť uvoľnený, pokojný, pohybovať sa plynulo, správnym chodom. Všetky chody by mali byť čo najpomalšie. Dôležité sú ľahké a uvolnené reakcie na zmenu chodov.

Western Horsemanship

upraviť

Posudzuje sa sed a vyspelosť jazdca. Táto súťaž pozostáva z dvoch častí. V prvej musí jazdec splniť predpísanú úlohu, v ktorej rozhodca má posúdiť jazdeckú zdatnosť súťažiaceho. Splnenie tejto úlohy predstavuje 80% hodnotenia. Chody (krok, klus, cval) sa posudzujú na rovných priamkach a kruhoch. Druhá časť Rail Work vo forme Western Pleasure je zväčša určená už len pre niektorých jazdcov. Posudzuje sa jazdcova schopnosť predviesť v súlade s koňom zostavu manévrov, ktoré rozhodca určil.

Barell race

upraviť

Preteká sa okolo troch sudov, ktoré sú rozostavané do tvaru trojuhoľníka a okolo každého musí spraviť dvojica plný kruh a čo najrýchlejšie dobehnúť do cieľa

Pole bending

upraviť

V jednej línii je postavených šesť tyčí, vzdialených od seba 7 metrov, pričom kôň kľučkuje medzi tyčami a potom čo najrýchlejšie beží do cieľa

V tejto disciplíne jazdec chytá teľa do lasa. Jazdec má povolené dva hody. Časový limit je 60 sekúnd. Platný hod je chytenie teľaťa za hlavu alebo rohy, chytenie teľaťa za nohy sa neklasifikuje. Kvôli bezpečnosti teliat sa v našich podmienkach teľa síce chytí, ale jazdec laso pustí, alebo na konci lana je špeciálna karabína, ktorá teľa automaticky uvolní.

Cutting

upraviť

Oddeľovanie teľaťa od stáda.

Cattle penning

upraviť

Oddeľovanie dobytka jedným jazdcom. Pravidlá sú také isté ako v team penningu, ale štartuje len jeden jazdec a oddeľuje iba jedno teľa. Rozhodca pred štarom jazdcovi oznámi farbu alebo číslo teľaťa a jazdec do klietky musí oddeliť stanovené teľa. Časový limit je 60 sekúnd. Obvykle sa súťaží dvojkolovo, jazdcovi sa počíta lepší čas.

Team penning

upraviť

Oddeľovaie dobytka trojčlenným tímom jazdcov. V aréne je 21 až 45 teliat označených farebnými obojkami alebo obojkami s číslami. Každú farbu alebo číslo majú tri teľatá. Teľatá sú sústredené na opačnom konci arény, v pravom rohu arény je klietka. Tesne pred štartom rozhodca oznámi tímu farbu a jazdci sa snažia oddeliť stanovené teľatá do klietky. Tím môže oddeliť jedno, dve alebo tri teľatá. Tím, ktorý oddelí viac teliat, vyhráva, aj keby mal horší čas, v prípade rovnakého počtu teliat rozhoduje čas. Časový limit je 60, 75 alebo 90 sekúnd, 30 sekúnd pred uplynutím časového limitu rozhodca jazdcov upozorní, že už majú iba 30 sekúnd do ukončenia disciplíny. Väčšinou sa štartuje na dve kolá a tímu sa počíta lepší čas. Z veterinárnych dôvodov sa môže súťažiť len na jedno kolo.

Iné projekty

upraviť

Externé odkazy

upraviť