Parusia (gr.) je prítomnosť pri veci.

Podľa Platóna ide o súvislosť idey a veci zo strany idey. Je to neúplná prítomnosť ideí vo veciach zmyslového sveta.

ZdrojUpraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.