Pasecký potok (prítok Teplice)

Pasecký potok je potok na Záhorí, na území okresu Senica. Je to pravostranný prítok Teplice, meria 10 km a je tokom V. rádu. Na hornom toku (cca 1 5 km) v obdobiach bez zrážok vysychá. Na dolnom toku, v okolí obce Rybky, sa koryto výraznejšie vlní.

Pasecký potok

(prítok Teplice)

Dĺžka toku 10 km
Plocha povodia ? km²
Rád toku V.
Povodie Myjava
Prameň Kútiky, Biele Karpaty
Ústie Teplica, Senica
Hydrologické poradie 4-13-03-045
Číslo recipienta 4-13-03-1080

PrameňUpraviť

Pramení na juhozápadnom okraji Bielych Karpát juhozápadne od kóty 462,8 m v lokalite Kútiky, v nadmorskej výške približne 400 m n. m., severovýchodne od obce Častkov.

Smer tokuUpraviť

Od prameňa tečie na krátkom úseku najprv na juhojuhovýchod, potom na juhozápad, východne od Častkova tečie prechodne severojužným smerom. Po sútoku s Častkovským potokom pokračuje k obci Rohov juhozápadným smerom, za obcou sa stáča na juh. Na dolnom toku, od obce Rybky tečie najprv na juhojuhovýchod, vytvára výrazný ohyb na západ a potom už pokračuje k ústiu juhovýchodným smerom.

Geomorfologické celkyUpraviť

PrítokyUpraviť

  • pravostranné: krátky prítok z lokality Padelky, Častkovský potok, Bôrik, Rohovský potok, prítok (223,7 m n. m.) z lokality Kadlúbky, Rybčiansky potok (216,7 m n. m.)
  • ľavostranné: krátky prítok prameniaci južne od kóty 462,6 m, prítok prameniaci západne od kóty 426,1 m

ÚstieUpraviť

Do Teplice ústi na okraji mesta Senica (pri priemyselnej zóne) v nadmorskej výške cca 197 m n. m.

ObceUpraviť

Pasecký potok preteká štyrmi katastrálnymi územiami:

  • Častkov (netečie cez intravilán)
  • Rohov (aj intravilánom)
  • Rybky (aj intravilánom)
  • mesto Senica (okrajom intravilánu)