Patent (právo vynálezcu)

Patent je zákonná ochrana vynálezov zaručujúcich vlastníkovi patentu výhradné právo na priemyslové využitie vynálezu. Na Slovensku sa udeľovanie patentov riadi zákonom č.435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach (tzv. patentový zákon).

Na určité riešenie (vynález) môže byť autorovi udelený patent, ak riešenie spĺňa nasledovné podmienky:

 • prináša nové riešenie, doteraz neznáme v tuzemsku i zahraničí, (sprístupnenie verejnosti pred udelením patentu),
 • ide o originálne riešenie, ktoré nevyplýva zrejmým spôsobom z doteraz známych skutočností,
 • je využiteľné v praxi,
 • nespadá pod výluku z patentovateľnosti (vynálezy v rozpore s všeobecným záujmom, nové odrody rastlín, živočíšne plemená a pod.).

Patentová ochrana je prísnejšia a oproti autorskej ochrane napríklad nedovoľuje:

 • použiť časť patentom chráneného programu vo forme „citácie“ bez udelenia licencie,
 • nedá sa vytvoriť „súborné dielo“ a dať si ho patentovať,
 • nie je prípustné vytvoriť program „inšpirovaný“ iným, už patentovaným programom.

Čo môže byť patentom

Patenty sa udeľujú na vynálezy, ktoré sú nové, zahŕňajú vynálezcovskú činnosť a sú priemyselne využiteľné. Patentovať je možné nielen nové výrobky, zariadenia a technológie, ale aj chemicky vyrobené látky, liečivá, priemyselne produkčné mikroorganizmy, ako aj biotechnologické postupy a produkty získané ich pomocou.

Čo sa za patent nepovažuje

 • objavy, vedecké teórie a matematické metódy
 • počítačové programy
 • vonkajšie úpravy výrobku
 • nové odrody rastlín alebo plemená zvierat
 • diagnostiky chorôb a liečenia ľudí a zvierat

Pozri aj

upraviť

Iné projekty

upraviť

Externé odkazy

upraviť