Patrónka je lokalita, zastávka verejnej osobnej dopravy a významná úrovňová križovatka v Bratislave v mestskej časti Staré Mesto v okrese Bratislava I.

Oblasť Patrónka
Pohľad na Patrónku z Kramárov

Názov Patrónka vznikol začiatkom 20. storočia hovorovým označením pre Rothovu továreň na patróny (arch. náboje) a prakticky až do 60. rokov 20. storočia sa používal paralelne s pôvodným nemeckým pomenovaním West, Westend alebo Westende, prípadne ich slovenských prekladom Západ, na označenie postupne rozvíjajúcej sa rezidenčnej zástavby nachádzajúcej sa v okolí továrne.

Analogicky bola v 70. rokoch pomenovaná aj novovzniknutá úrovňová križovatka a začiatkom 90. rokov aj jedna z najfrekventovanejších zastávok verejnej osobnej dopravy v Bratislave.

Geografia

upraviť

Geomorfologicky sa Patrónka nachádza v celku Malé Karpaty, podcelku Devínske Karpaty a na východe geomorfolofickej časti Lamačská Brána. Malé Karpaty zároveň predstavujú bariéru, ktorou je lokalita fyzicky oddelená od zvyšnej časti Starého Mesta a ktorá je vzhľadom na prevládajúce západné prúdenie na území Slovenska zodpovedná aj za nepatrné lokálne rozdiely v počasí, predovšetkým z hľadiska teplôt. Z hľadiska hydrológie je jediným významným prvkom v lokalite vodný tok Vydrica, ktorej koryto je na veľkej časti územia Patrónky vedené pod zemským povrchom. Fauna a flóra je špecifická iba v lokalitách Sitina, Bubnovka a Horský park za predpokladu, že ich považujeme za súčasť Patrónky.

Keďže z humánnogeografického nepredstavuje Patrónka žiadny štatistický ani administratívny útvar, územie lokality nie je jednoznačne určené. Na základe hovorového označenia ale môžeme Patrónku približne vymedziť ulicami Mlynská dolina, Lamačská cesta, Cesta na Červený most, K Železnej studienke, Pri Suchom mlyne, Brnianska, Hroboňova a Lovinského.

Súradnice: 48°10′03″S 17°04′42″V / 48,167365°S 17,078333°V / 48.167365; 17.078333