Patriarchálna cirkev

Patriarchálna cirkev je cirkev, na čele ktorej stojí patriarcha.

Pôsobnosť patriarchálnych východných katolíckych cirkví je vymedzená v kánonoch 55-150 Kódexu kánonov východných cirkví. Synoda biskupov patriarchálnej cirkvi volí patriarchu, ktorý po svojom zvolení požiada o cirkevné spoločenstvo s rímskym pápežom. Na patriarchálnom území môže patriarcha zriaďovať provincie, eparchie a exarcháty. Synoda biskupov volí okrem patriarchu aj biskupov.

Východné katolícke cirkvi, ktoré sú patriarchálnymi cirkvami:

Externé odkazy upraviť