Pavol Šoltés

doc. RNDr. Pavol Šoltés, CSc. (* 1. január 1941, Hažlín – † 1. júl 1986, Košice) bol slovenský matematik a pedagóg.

Pavol Šoltés
slovenský matematik a pedagóg
Narodenie1. január 1941
Hažlín, Slovensko
Úmrtie1. júl 1986 (45 rokov)
Košice, Česko-Slovensko

Narodil sa 1. januára 1941 v Hažlíne, okr. Bardejov. Stredoškolské štúdium absolvoval v Bardejove, Prírodovedeckú fakultu UK v Bratislave, odbor aplikovaná matematika. Po skončení štúdia odchádza pracovať na práve založenú Prírodovedeckú fakultu UPJŠ v Košiciach. Vedeckú hodnosť kandidáta fyzikálno-matematických vied získal roku 1970 na PFUK v Bratislave. Docentom PF UPJŠ v odbore matematická analýza bol menovaný v roku 1973. V rokoch 19721985 vykonáva funkciu prodekana pre výchovnovzdelávaciu činnosť, v r. 19851986 funkciu dekana PF UPJŠ. Ako vysokoškolský učiteľ viedol cvičenia a prednášky z matematickej analýzy a z teórie rovníc. Jeho vedeckovýskumná činnosť bola zameraná na teóriu diferenciálnych rovníc. Publikačná činnosť zahrňuje viac ako 25 pôvodných vedeckých prác, ktoré sú často citované v prácach domácich i zahraničných matematikov. Na jeho podnet vznikol v Košiciach seminár z teórie diferenciálnych rovníc. V tomto odbore bol zároveň školiteľom a svojou činnosťou podstatne prispel k výchove mladých odborníkov na východnom Slovensku. S viacerými z nich publikoval spoločné vedecké práce. Bol členom komisií pre rigorózne skúšky, pre štátne záverečné skúšky a iných s celoštátnou pôsobnosťou. Významne sa angažoval pri obsahovej prestavbe štúdia prírodovedných predmetov. Zomrel 1. júla 1986 v Košiciach.

Externé odkazyUpraviť

  • Matematický ústav SAV – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok. Vzhľadom na to, že tento zdroj ešte nemá vyriešené autorské práva podľa licencie CC-BY-SA 3.0, nie je zatiaľ vhodné preberať články označené touto šablónou.