Paxamos (starogr. Πάξαμος, lat. Paxamus) bol grécky spisovateľ, pravdepodobne z 2. stor. pred Kr. Jeho diela sú dnes stratené; ich zoznam uvádza byzantský encyklopedický slovník Suda (Σοῦδα)[1] z 10. storočia.

Paxamove spisy o roľníctve poznal aj rímsky autor píšuci o poľnohospodárstve Columella (1. stor. po Kr.).[2][3] Do dnešných čias sa fragmentárne dochovali v rozsiahlom diele Geóponika (Γεωπονικά),[4][5] venovanom byzantskému cisárovi Konštantínovi VII. Porfyrogenetovi (905-959). Νiekoľko výňatkov z Paxamových prác sa nachádza i v zlomkoch z gréckeho autora Vindonia Anatolia (4. stor po Kr.) pojednávajúcich o dobytku, zachovaných v diele o liečení koní Hippiatrika (Ἱππιατρικά).[6]

Paxama ako autora knihy o kuchárskom umení chváli gramatik a sofista Iulios Polydeukés (2. stor. po Kr.).[7] Spisovateľ Athénaios (koniec 2. stor. po Kr.) vo svojich Hodujúcich mudrcoch (Δειπνοσοφισταί) uvádza, že Paxamos používal pre kuchynské výrobky z posekaného mäsa latinský názov isicia (ἰσίκια).[8][9]

Sv. Hieronym okolo roku 370 po Kr. napísal, že práce Paxama sú porovnateľné z Apiciom a vždy po ruke tým, ktorí sa zaujímajú o jedlo.[10]

Paxamovo meno je zrejme obsiahnuté aj v názve dvakrát pečeného chleba, ktorý Gréci volali paximadion (παξιμάδιον).[11]

Diela upraviť

 • ΓεωργικάO poľnohospodárstve
 • Ὀψαρτυτικὰ κατὰ στοιχεῖον O umení kuchárskom v abecednom poradí
 • ΒαφικάO farbiarstve
 • ΒοιωτικάO Boiótii
 • Περὶ αἰσχρῶν σχημάτωνDvanásť umení (o neslušných polohách) [t. j. milostných]

Referencie upraviť

 1. Suda On-Line
 2. Columella, De re rustica 12,4,2
 3. Columella Of Husbandry (po anglicky)
 4. Geóponika
 5. The Geoponica (Agricultural Pursuits) (po anglicky)
 6. Eugen Oder, Karl Hoppe, Corpus hippiatricorum Graecorum. Lipsko, 1927, zv. 2, str. 330-336
 7. Onomastikon 6,71
 8. Athénaios 376d[nefunkčný odkaz]
 9. The Deipnosophists of Athenaeus (po anglicky)
 10. Grocock, Grainger, s. 37
 11. Dalby, s. 103

Literatúra upraviť

 • Andrew Dalby, Food in the Ancient World from A to Z. Londýn: Routledge, 2003
 • Apicius, A critical edition with an introduction and an English translation. Totnes: Prospect Books, 2006 [editovali a preložili Christopher Grocock a Sally Grainger]