Peňažný tovar je tovar, ktorý plní úlohu všeobecného ekvivalentu a funkciu miery hodnoty; historicky sa vo funkcii peňažného tovaru vystriedali v rozličných krajinách rozličné tovary (dobytok, kožušiny, soľ a pod.); rast výrobných síl, rozvoj tovarovej výroby a rozšírenie trhu viedlo k vzniku peňažnej formy hodnoty, pri ktorej úlohu všeobecného ekvivalentu preberá natrvalo jeden tovar, obyčajne určitý kov, neskoršie len drahý kov (striebro, zlato alebo aj striebro a zlato súčasne) a napokon len zlato ako jediný peňažný kov.

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.