Pešia zóna je obyčajne verejné mestské priestranstvo, napríklad ulica alebo námestie, na ktorom je čiastočne alebo úplne vylúčená, obmedzená alebo zakázaná doprava a povolený je len pohyb chodcov, prípadne cyklistov. Podľa charakteru pešej zóny sa rozlišuje tzv. tvrdá pešia zóna, čo je pešia zóna s úplným vylúčením akejkoľvek dopravy vrátane mestskej hromadnej dopravy a automobilov, a tzv. mäkká pešia zóna, čo je pešia zóna s obmedzenou dopravou, teda cez ňu môže prechádzať určitý druh mestskej hromadnej dopravy, napríklad ekologická doprava vo forme električiek alebo trolejbusov a obmedzenie pohybu automobilov.

Hlavné námestie v Bratislave patrí do tzv. tvrdej pešej zóny mesta
Obchodná ulica v Bratislave s električkovou traťou, tzv. mäkká pešia zóna

Tvrdá pešia zóna býva obyčajne chránená rôznymi zábranami, ktoré znemožňujú vjazd automobilov, napríklad stĺpikmi alebo tzv. biskupskými klobúkmi. Používa sa aj ochrana formou vysúvacích stĺpov, ktoré slúžia na reguláciu vjazdu automobilov predovšetkým do mäkkej pešej zóny počas zásobovania.

Iné projekty

upraviť
  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Pešia zóna