Pentium je mikroprocesor od spoločnosti Intel, ktorý bol uvedený na trh v roku 1993. Je to superskalárny procesor, t. j. za jeden hodinový cyklus dokáže vykonať viac operácií, čím sa výrazne zvýšil výkon mikroprocesora. Dosiahli to využitím dvoch pipeline, ktoré spracovávajú inštrukcie reťazovo a jednotlivé operácie dekódovania sa vykonávajú paralelne. Obsahoval tiež veľmi výkonnú jednotku FPU. Vo svojej dobe to bol revolučný mikroprocesor, ktorého klony začali vyrábať aj konkurenčné spoločnosti, ako AMD alebo Cyrix.

Intel Pentium

Procesory Pentium boli taktované na frekvenciách od 60 do 150 MHz, potom ich vystriedali procesory Pentium Pro a Pentium MMX.