Perex

rozlišovacia stránka

Perex môže byť:

  • per extensum, pozri per extensum (tlač)
  • v rokoch 1990/1991 - 2021 slovenské vydavateľstvo (najmä) novín Pravda a Nové slovo, presný názov: P E R E X, a.s., pozri P E R E X
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.