Per extensum (tlač)

(Presmerované z Perex)

Per extensum (lat.) alebo perex je v typografii textová časť sadzby (resp. spôsob sadzby) výnimočne sádzaná na celú šírku stránky medzi sadzbou členenou do viac stĺpcov. Týka sa najmä nadpisov a úvodov článkov v novinách.