Perihélium (iné názvy: príslnie, perihel) je bod na dráhe kozmického telesa okolo Slnka, v ktorom je teleso najbližšie k Slnku.

Bod, v ktorom sa teleso na svojej dráhe najviac vzdiali od Slnka, je afélium. Perihélium a afélium tvoria apsidy dráhy. Vzdialenosť telesa od Slnka v perihéliu sa rovná a(1-e), pričom a je veľká polos a e excentricita dráhy. Vzdialenosť telesa od Slnka v aféliu je a(1+e). Vzdialenosť Zeme od Slnka v perihéliu je 147.106 km, v aféliu 152.106 km.

Časový okamih, keď teleso prechádza na svojej dráhe perihéliom, sa nazýva čas prechodu perihéliom. Je jedným z elementov dráhy. Zem prechádza perihéliom začiatkom januára. Vplyvom porúch vyvolaných ostatnými planétami nastáva stáčanie perihélia planét.

Encyklopédia astronómie Tento článok alebo jeho časť obsahuje heslo z Encyklopédie astronómie s láskavým dovolením autorov a podporou SZA.